Eerstegraad combineren met andere master

Net als elke andere Science Master kan je de Science Education master volgen in de volledige 2-jarige vorm. Toelating is mogelijk met verschillende Bachelor diploma's. Aan het eind ontvang je een masterdiploma.

Binnen de master SE bieden we je de lerarenopleiding aan. Je ontvangt dan met je masterdiploma een eerstegraads lesbevoegdheid. De lerarenopleiding kan ook heel goed worden gecombineerd met een vakmaster - je hebt dan een korter traject.

Tweede master

Zo kan je de master afronden in 1 jaar na het afronden van je eigen vakmaster. Hierbij ontvang je, bovenop je vakmaster diploma, een Science Education master diploma en, een eerstegraads lesbevoegdheid. 

Bi-Diplomering

Daarnaast kan je ook voor een bi-diplomering gaan. Hierbij doe je een halfjaar langer over je vakmaster, en volg je gelijktijdig de Science Education master. Je krijgt twee master diploma’s uitgereikt en je ontvangt een eerstegraads lesbevoegdheid. 

Per opleiding verschillen de eisen. Neem contact op om jouw persoonlijke situatie te beoordelen!

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de regels omtrent bi-diplomering. 

Educational Track

Dan is er ook nog de optie om binnen je vakmaster een educational track te volgen. Voor deze variant is het noodzakelijk de eerste twee pakketten te hebben afgerond in de bachelor. Je ontvangt hiervoor een master diploma van je eigen vakmaster en een eerste graads lesbevoegdheid. Je ontvangt dan geen tweede master diploma. 

Het onderstaand overzicht laat zien hoeveel EC van het onderwijs programma je maximaal in je vakmaster kunt opnemen. Indalen betekent dat je educatieve vakken uit de master SE volgt in de keuzeruimte van je vakmaster of volgens de richtlijnen van je faculteit. Indien jouw optie er niet tussen staat, neem dan even contact op voor meer mogelijkheden. 

Vakmaster voor Educational Track

Studierichting vs. Leraarsrichting Na Wi Sk
Applied Physics 45 EC    
Applied Mathematics   45 EC  
Chemical Engineering     30 EC

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact