Voorwaarden voor toelating

Wiskunde

Om met succes een TU/e pre-masterprogramma af te kunnen ronden, heb je een gedegen kennis nodig van wiskunde B of T. Daarom dien je, wanneer je je aanmeldt voor een pre-master programma, te laten zien dat je (minimaal) beschikt over wiskundeniveau B of T op VWO-niveau.

Dit kun je als volgt doen:

  • Je hebt een VWO diploma met wiskunde B, of
  • Je hebt het vak 2DL00 of 2WBB0 aan de TU/e behaald met een minimale score van 5,5, of
  • Je hebt de TU/e toelatingstoets wiskunde voor pre-masters behaald, of
  • Je overlegt een certificaat voor wiskunde B van één van deze externe partijen:
  • Vrijstelling VWO examen via DUO: Voor studenten met een technische bacheloropleiding met voldoende wiskunde in het programma, bestaat er de mogelijkheid via DUO een vrijstelling aan te vragen voor het VWO examen wiskunde B. De inhoud van de bacheloropleiding wordt vergeleken met de eindtermen van Wiskunde B. Op basis hiervan wordt een vrijstelling of een afwijzing afgegeven. De procedure bij DUO kan enige tijd duren. Het is daarom van belang deze tijdig op te starten

TU/e toelatingstoets wiskunde voor pre-masterstudenten

De TU/e toelatingstoets wiskunde voor pre-masters zal drie keer per jaar plaatsvinden: in maart/april, in mei/juni en in oktober/november. Je kunt zelf kiezen wanneer je de toets maakt. Haal je de toets niet, dan kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan het volgende toetsmoment. Om deel te nemen aan de TU/e toelatingstoets wiskunde voor pre-masters, betaal je een bedrag van €80 per deelname. 

Toetsmoment Dag Datum Tijdstip Aanmelddeadline

Toetsmoment 1 2023

Woensdag

29 maart 2023

Wordt nog bepaald

28 februari 2023

Toetsmoment 2 2023

Woensdag

31 mei 2023

Wordt nog bepaald

25 april 2023

Toetsmoment 3 2023

Woensdag

22 november 2023*

Wordt nog bepaald

25 oktober 2023

Toetsmoment 1 2024

Woensdag

27 maart 2024

Wordt nog bepaald

21 februari 2024

Toetsmoment 2 2024

Woensdag

29 mei 2024

Wordt nog bepaald

23 april 2024

*Dit toetsmoment is bedoeld voor studenten die in februari of september van het volgende jaar willen starten met hun pre-master.

Wil je in september starten met een pre-master programma? Dan dien je vóór 1 september van dat jaar je toets (of je VWO certificaat Wiskunde B of Wiskunde T) te behalen om toegelaten te kunnen worden. Start je in februari? Dan dien je vóór 1 februari van dat jaar je toets te behalen. Je kunt niet starten met een pre-master programma als je je toets niet hebt gehaald. Met andere woorden: het cijfer moet voor 1 september dan wel 1 februari bekend zijn.

 

Uitzonderingen

Wil je je inschrijven voor een pre-master programmabij Bouwkunde of Industrial Design, dan gelden de voorwaarden voor wiskunde niet. Echter, omdat een gedegen kennis van wiskunde onmisbaar is voor het afronden van je Masteropleiding aan de TU/e, raden we je sterk aan om je wiskundekennis te testen voordat je aan een pre-master programma begint.

Wil je je inschrijven voor een pre-master programma Wiskunde? Dan gelden strengere voorwaarden. Neem contact op met de studentenadministratie van Wiskunde voor meer informatie.

Engels

Om succesvol deel te kunnen nemen aan een TU/e-programma, moet je Engels van een behoorlijk niveau zijn om de opleiding goed te kunnen volgen. Daarom dien je, wanneer je je aanmeldt voor een pre-master programma, te laten zien dat je (minimaal) beschikt over Engels VWO niveau.

Dit kun je als volgt doen:

  • Je hebt een VWO diploma, of
  • Je hebt het Staatsexamen VWO Engels behaald, of
  • Je valt onder 1 van de categorieën zoals hier bedoeld, of
  • Je hebt de Engels toets behaald met voldoende resultaat via een van de volgende geaccepteerde Engelse taalvaardigheidstestresultaten.

Let op: met een behaalde HBO opleiding die volledig in het Engels is gevolgd, ben je niet uitgezonderd van het aantonen van je Engelse taalvaardigheid en dien je een toets met voldoende resultaat te overleggen.

Kosten
De kosten voor het verkrijgen van een certificaat Engels verschillen per instituut. Meer informatie kun je vinden op de TOEFL website, de IELTS website of bij het British Language Training Centre (BLTC). Denk in ieder geval aan een bedrag tussen €230 en €350.

Timing
Wil je in september starten met een pre-master programma? Dan dien je vóór 1 september van dat jaar je Engels certificaat te behalen om toegelaten te kunnen worden. Start je in februari? Dan dien je vóór 1 februari van dat jaar je Engels certificaat te behalen. Met andere woorden: het cijfer moet voor 1 september dan wel 1 februari bekend zijn. Je kunt zelf kiezen waar en wanneer je je certificaat wil halen. Kijk op bovenstaande websites voor de beschikbare data.

Tenslotte

De termijnen van 1 september en 1 februari zijn zogenaamde fatale termijnen. Wanneer op dat moment niet is aangetoond dat je voldoet aan de voorwaarden voor wiskunde en Engels, dan ben je niet toelaatbaar voor het pre-master programma. Je moet dan wachten tot het pre-master programma opnieuw start. Zorg er dus voor dat je tijdig aan de voorwaarden voldoet.