We gebruiken verschillende systemen voor het online en offline afnemen van toetsen en tentamens. 

In Osiris is voor ieder vak aangegeven hoe er wordt getoetst. Denk eraan dat je voor al je tentamens je campuskaart nodig hebt. 

Een tentamen op papier maken

Tijdens een paper-based tentamen werk je de antwoorden van je tentamen op papier uit. Als je tentamen een paper-based tentamen met Ans is, kun je onderstaande video bekijken voor meer uitleg over deze tentamenvorm.

Een digitaal tentamen maken met Ans

Als je een digitaal tentamen gaat maken, is de kans groot dat je dit via Ans, het algemene toetssysteem bij de TU/e, doet. Het programma werkt vrij intuïtief. Na inloggen krijg je een overzicht van de vakken waarvoor je tentamens moet maken. Heb je een tentamen gemaakt via Ans – online of offline – dan kun je het achteraf eenvoudig inzien. Zodra je tentamen is nagekeken, ontvang je daarover bericht van je docent.

Een digitaal tentamen maken met SOWISO of OnCourse

SOWISO en OnCourse zijn de twee andere toetssystemen die op de TU/e gebruikt worden. Deze systemen worden vooral gebruikt voor het afnemen van wiskundetoetsen.

Een tentamen maken met STEP

Een STEPstick verandert je notebook in een digitale toetsomgeving met speciale toetssoftware en online toegang tot de toetsapplicatie. Het is belangrijk om te contoleren of je notebook geschikt is voor een STEPstick. Maak je dit kwartiel een tentamen met een STEPstick? Voor sommige tentamen met een STEPstick is het belangrijk om vooraf je notebook te laten checken. We sturen je een e-mail zodra je je notebook bij IMS Services/Student kunt laten checken. Je hoeft daar geen afspraak voor te maken. Voor sommige tentamens is zo'n check niet nodig. We laten je dan per e-mail weten dat een check niet nodig is.  

Er zijn ook notebooktentamens zonder STEPstick. Bij deze tentamens mag je je notebook gebruiken om dingen op te zoeken of heb je het notebook nodig om het tentamen te maken. Je docent informeert je hierover. 

Pilotprojecten met Authentic Assessment

Bij Authentic Assessment mag je (offline) digitale documenten en/of tools gebruiken zoals die in het curriculum en/of leerproces zijn opgenomen (bijv. MATLAB, CAD, PDF's met cursusmateriaal). Je mag deze documenten en tools gebruiken in een toetssysteem (bijvoorbeeld ANS) in een beveiligde testomgeving. 

De komende periode voeren we pilots uit naar Authentic Assessment. 

Bereid je voor op een online tentamen met proctoring

Het is aan te raden om je van tevoren goed voor te bereiden. Door een oefententamen te maken, test je de werking van de software en is de kans op problemen tijdens het echte tentamen een stuk kleiner. Als je een oefententamen maakt, kun je ook de Proctorio plugin installeren. Dat heb je dan alvast gedaan voordat je je echte tentamen maakt. Hoe je dit doet, wijst zich vanzelf. In Ans vind je oefententamens onder 'Proctoring'. De oefententamens in Cirrus en OnCourse kun je alleen maken als je ook daadwerkelijk een tentamen moet maken in deze systemen. Bekijk ter voorbereiding ook de video of raadpleeg de checklist

Wat je moet doen als je tegen problemen aanloopt

Gaat het niet helemaal zoals gepland vanwege technische problemen? Zit er bijvoorbeeld een technische fout in het tentamen of heb je last van een stroomstoring? Meld dit dan binnen 24 uur na je tentamen bij de examencommissie via dit webformulier. Na inzending van het formulier krijg je een geautomatiseerd antwoord waarin staat wat er met je ‘klacht’ gebeurt.  

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met IMS Services op via 040 - 247 2000 of onderstaand contactformulier.

Contact