Toetsvormen

Tussentoets - toetsen om van te leren

Tijdens je bachelorfase krijg je regelmatig zogenaamde tussentoetsen. Je docent kijkt deze kleine toetsen meestal binnen enkele dagen na. Op basis van de feedback weet je dan of er bepaalde onderdelen zijn waar je nog extra aandacht aan moet geven. Soms telt de toets voor een klein percentage mee voor het tentamencijfer. 

Oefententamen

Voordat je een eindtoets (eindtentamen) maakt, krijg je altijd een oefententamen dat tijdens het laatste college wordt besproken. De feedback op het oefententamen helpt je het beste resultaat te krijgen voor je eindtentamen.  

Certificeringstoets - toetsen om voor te leren

Met deze toets kun je testen of je de gestelde einddoelen hebt bereikt. Afhankelijk van de te toetsen kennis en vaardigheden wordt een (combinatie van) toetsvorm(en) gekozen: 

 • schriftelijke toets 
  Een aantal keer per jaar zijn er tentamenweken met schriftelijke eindtoetsen. Data voor de toetsen worden aan het begin van het studiejaar bekend gemaakt. Meestal bestaat een schriftelijke toets uit open vragen. Dat betekent dat je pas na een paar weken de uitslag van je toets krijgt. Je kunt je toets dan nog inzien en je hebt de mogelijkheid om een herkansing te maken. 

 • ontwerpen 
  Voor sommige vakken moet je individueel of in teamverband een ontwerp inleveren. Je docent beoordeelt het ontwerp op basis van vooraf vastgestelde criteria. 

 • presentaties 
  Als ingenieur moet je een presentatie kunnen geven, daarom is dit een veel voorkomende toetsvorm. 

 • rapporteren 
  Als wetenschapper moet je goed kunnen rapporteren, daarom wordt deze vaardigheid vaak getoetst. 

 • mondelinge toets 
  Je docent ondervraagt je over de collegestof, waarbij soms een gecommitteerde aanwezig is. 

Elke opleiding kent een eigen OER (Onderwijs- en Examenreglement). Deze vind je in de studiegids bij de opleidingsspecifieke informatie.