Aanmelden voor een examenzitting

Meld je uiterlijk 5 weken voordat je de laatste onderwijsactiviteit van je examenprogramma gaat afronden via OSIRIS aan voor een diploma aanvraag. Je doet dit door in OSIRIS te klikken op ‘Voortgang’ en daarna op ‘Diploma aanvragen’. Vervolgens controleer je een aantal gegevens op correctheid. Bij ‘Toelichting bij de aanvraag’ is het mogelijk om aan te geven dat je bijvoorbeeld pas over twee maanden de laatste onderwijsactiviteit zal gaan afronden en dat -daarop gelet- je diploma aanvraag voor een latere examencommissievergadering kan worden geagendeerd. Daarna klik je in OSIRIS op ‘Aanvraag versturen’. Daarmee ben je ook aangemeld voor de vergadering van de examencommissie.

Verzoek om getuigschrift nog niet uit te reiken

Het vaststellen van je slagen door de examencommissie dient zo snel mogelijk te gebeuren, zodat er zo min mogelijk tijd zit tussen het behalen van je laatste onderwijsactiviteit en het behalen van je diploma. In sommige gevallen kun je echter je examencommissie vragen om je diploma op een later moment uit te reiken, bijvoorbeeld omdat je extra vakken gaat volgen of om cum laude af te studeren.