Intellectueel eigendomsrecht

De TU/e vindt het belangrijk dat je de ruimte krijgt voor ondernemerschap. Wat jij ontdekt tijdens je studie blijft jouw intellectueel eigendom (IE). 

Afstand doen van je IE

Als je stage loopt of een afstudeerproject uitvoert, word je vaak gevraagd een stageovereenkomst of Non Disclosure Agreement (NDA) te tekenen. Hierin kan een clausule over IE opgenomen zijn. Vaak betekent het dat je daarbij afstand doet van jouw IE-rechten tijdens de uitvoering van je stage of afstudeeropdracht.  

Soms vraagt de TU/e je afstand te doen van je IE-rechten. Je moet dan een (standaard) afstandsverklaring ondertekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een project doet, waarbij een of meerdere bedrijven betrokken zijn. Je mag altijd zelf beslissen of je tekent. Wil je niet tekenen, dan kun je niet deelnemen aan het project. Er moet je dan een alternatieve opdracht worden aangeboden. 

Meer te weten komen over IE en je studie

Wil je meer weten over IE en stage of afstuderen? Je vindt het op het intranet