Ontwerpgericht Onderwijs (OGO)

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Ontwerpgericht Onderwijs (OGO) is een onderwijsvorm waarbij je groepsgewijs werkt aan multidisciplinaire ontwerpproblemen (casussen). Via OGO willen we je leren kritisch na te denken. In onderwijsgroepen analyseer je problemen, formuleer je zelfstudieopdrachten en rapporteer je wat je gevonden hebt bij de bestudering van literatuur en andere leermiddelen. Door deze vorm van onderwijs ontwikkel je je tot een creatieve professional die in staat is alle relevante opleidingsaspecten te integreren.  

Een overzicht van de OGO vaardigheden en de beoordelingsaspecten is te vinden in de rechterkolom onder downloads. 

Aanwezigheid en afmelden

Het is verplicht om aanwezig te zijn bij alle OGO-bijeenkomsten. Als je niet aanwezig kan zijn kan je een aanvraag voor afmelding doen via de online formulieren. Als je jezelf meerdere keren wilt afmelden vul je het formulier per afmelding in.