Kwaliteitszorg en betrokkenheid studenten

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Het doel van kwaliteitszorg is het monitoren en meten van de onderwijskwaliteit en het tot stand brengen van onderwijsverbeteringen. Voor meer informatie over kwaliteitszorg of het direct geven van feedback kun je contact opnemen met de kwaliteitszorgmedewerker. Contactinformatie is te vinden op de volgende pagina: Contact Biomedische Technologie

Bij BMT monitoren en meten we de onderwijskwaliteit op verschillende manieren:

  • Vakevaluatiesna afloop van een kwartiel worden er op vakniveau studentenenquêtes gehouden. De resultaten hiervan worden besproken met de opleidingdirectie, opleidingscommissie, examencommissie en betreffende docenten. Op basis hiervan worden waar nodig verbeteringen in het onderwijs doorgevoerd.
  • Bachelorstudenten-overleg: gedurende het kwartiel wordt ook feedback verzameld tijdens het bachelorstudenten-overleg (BSO). Mocht je feedback willen geven over je onderwijs dan kan dit door contact op te nemen met je jaarvertegenwoordigers in het Bachelorstudentenoverleg
  • Exitgesprekken: na elke diploma-uitreiking worden exitgesprekken gehouden om met afgestudeerden hun TU/e-loopbaan te evalueren.