Vrije Keuzeruimte

Binnen het Bachelor College heb je veel ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interesses en ambities. Je kunt ervoor kiezen je te specialiseren door je te verdiepen in een vakgebied, of juist een breed profiel op te bouwen door diverse vakgebieden te combineren. Dit kan ook door bijvoorbeeld te kiezen voor de uitdaging van een honors program of een tweedegraads bevoegdheid voor docent voorgezet onderwijs. Je stelt je eigen studie samen door het kiezen voor een bij jou passende USE-leerlijn (15 ECTS) en 45 ECTS uit vrije keuzeruimte*.

Je kunt je vrije keuzeruimte met coherente pakketten inrichten of met losse keuzevakken. In principe zijn alle vakken binnen het Bachelor College te kiezen als keuzevak, ook majorvakken van andere opleidingen.  Je mag ook meer dan één USE-leerlijn volgen, dit wordt gezien als een coherent keuzepakket van 15 ECTS. In de onderwijscatalogus kun je het vakkenaanbod zien dat dit collegejaar wordt aangeboden.

Het is belangrijk dat je bij je keuze rekening houdt met de benodigde voorkennis die nodig is voor het vak en het tijdslot van het vak. Ook dien je er rekening mee te houden dat je keuzevakken geen inhoudelijke overlap mogen hebben met majorvakken en geen onderlinge overlap. De onderwijscatalogus, de PlanApp en deze website kunnen je hierbij helpen. Overleg je keuze met je docentcoach, deze kan je helpen met het maken van een geschikte keuze. Ook wordt jaarlijks het Check your Match event georganiseerd, waar je je kunt verdiepen in je vrije keuzeruimte en USE-leerlijnen.

* Dit is anders bij de gecombineerde majoren:

- Technische Wiskunde – Computer Science and Engineering: 10 ECTS vrije keuzeruimte & 15 ECTS USE-leerlijn
- Technische Wiskunde - Software Science: 10 ECTS vrije keuzeruimte & 15 ECTS USE-leerlijn
- Web Science - Software Science 20 ECTS vrije keuzeruimte & 15 ECTS USE-leerlijn
- Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde: 10 ECTS vrije keuzeruimte & 15 ECTS USE-leerlijn

Tip:Gebruik de twee keuzevakken in het eerste jaar om je te oriënteren op jouw interesses en de manier waarop je de keuzevakken in het tweede en derde jaar wilt invullen. De meeste coherente pakketten zijn verspreid over jaar twee en drie, bij een aantal coherente pakketten adviseren we je om al in het eerste jaar te starten met het volgen van vakken om binnen drie jaar je opleiding te kunnen afronden.

Tip:Wil je na je Bachelor College opleiding een MSc opleiding volgen? Kijk dan ook eens bij de landelijke doorstroom-matrix. Als jouw major niet rechtstreeks toelating geeft tot een specifieke master kan het handig zijn om in je keuzeruimte de vereiste homologatievakken op te nemen (dit zijn vakken die de aansluiting tussen Bachelor en Master verbeteren). Overleg echter altijd met de studieadviseur van de betreffende masteropleiding of er aanvullende vakken nodig zijn.