PlanApp

In de Osiris PlanApp kun je jouw studieprogramma plannen. Je ziet hier je verplichte vakken en kunt zelf je keuzevakken toevoegen. De PlanApp: 

  • controleert of je keuzevakken aan de eisen van het Bachelor College voldoen 
  • checkt of er geen conflicten in je rooster zijn (op basis van tijdsloten) 

Je kunt in de PlanApp later je keuzes nog aanpassen. En heb je 90 studiepunten behaald? Dan kun je via de Osiris PlanApp formele goedkeuring van de examencommissie aanvragen (ga naar Options > Submit).   

In onderstaande video wordt het proces uitgelegd. 

Direct naar