Collectieve reisverzekering TU/e

De Collectieve reisverzekering is gekoppeld aan de mobiliteitsbeurs en het inleveren van de Learning Agreement. De student is verzekerd voor de periode die hij op zijn Learning Agreement heeft aangegeven, met een maximum van 12 aaneengesloten maanden. In geval van Erasmus Placement wordt de student verzekerd voor de periode aangegeven op het Pre-Grant Application Form.

Belangrijk: de AIG Travel Guard bevat geen annuleringsverzekering.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de kolom rechts.

Verzekeringsmaatschappij

De verzekering is afgesloten door de TU/e bij AIG Business Travel Insurance Travel Guard, via de tussenpersoon Aon (IAK). Het nummer van deze Business Travel Insurance: 60.18.7816.

Aon Verzekeringen C.V.
Kantoor Eindhoven
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven

Dekking

  • Personenhulpverlening
  • Buitengewone kosten
  • Telecommunicatiekosten
  • Schade logiesverblijf
  • Persoonlijke rechtsbijstand
  • Aansprakelijkheid Particulier (alleen op de studie- of stageplek/gastinstelling)
  • Ongevallen
  • Bagage

Ziektekosten

De zorgpolis is in Nederland een verplicht af te sluiten polis. De medewerker en/of student heeft dus middels deze verplichte zorgpolis al een dekking voor medische kosten. De zorgpolis wordt eerst aangesproken alvorens er gebruik wordt gemaakt van de dekking via de reisverzekering.

Een zorgverzekeraar betaalt over het algemeen ook medische kosten gemaakt in het buitenland, al dan niet gemaximeerd tot bepaalde bedragen. Dit is afhankelijk van het type polis.

De medische kosten gemaakt in o.a. USA, Zwitserland en Japan liggen dermate hoog, dat deze de maximale vergoeding van de Nederlandse zorgpolis overschrijden. Nederlandse zorgpolissen betalen doorgaans tot maximaal 2 maal het duurste tarief wat in Nederland geldt. In geval de kosten hoger zijn dan de wat wordt gedekt door de zorgpolis komt de reisverzekering in aanmerking.

Schademelding

Indien schade na de reis wordt gedeclareerd kan dit middels het schadeformulier, welke naar AIG moet worden opgestuurd.

Schade-aangifte reisverzekering na thuiskomst kan gestuurd worden naar:
AIG Europe Limited, Netherlands
Postbus 8606
3009 AP Rotterdam

Telnr: +31 (0)10 4535455

Calamiteit in het buitenland

Wanneer je te maken hebt met een calamiteit in het buitenland (ziekenhuisopname, ongeval) of urgent terug moet naar Nederland vanwege omstandigheden:

Neem altijd z.s.m. contact op met het calamiteitentelefoonnummer van AIG Business Travel Insurance Travel Guard: +31 10 4535656 of +44 1273738302

De hulpdienst kan je dan helpen en advies geven.

Direct naar