Examencommissie

Examencommissie

De toelatings- en examencommissie is onder meer belast met toelating van studenten tot de lerarenopleiding, het beoordelen van verzoeken tot vrijstelling voor onderdelen van het programma en met inrichting en bewaking van de gang van zaken rondom beoordeling en examinering. Zo wijst de commissie voor de diverse vakken de examinatoren aan. De precieze inrichting van de opleiding en de rol van de toelatings- en examencommissie is ondermeer vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De leden van de toelatings- en examencommissie zijn:  

  • Dr. Annemieke Vennix (voorzitter)
  • Dr. Dury (Dürdane) Bayram-Jacobs
  • Ir. Peter Janssens
  • Dr. Gonny Schellings
  • Dr. Annemiek Vermeijlen (extern lid)
  • Marian Vervoort (secretaris)

Het indienen van een verzoek aan de examencommissie dient op zijn laatst twee weken voor de vergadering ingediend te zijn bij het secretariaat middels het formulier "verzoekschrift examencommissie". Om snelle en gedegen besluitvorming van de examencommissie te bevorderen willen we je vragen dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. 

Na de vergadering ontvang je binnen een week het besluit van de examencommissie. 

Diploma aanvragen

Als je klaar bent met je opleiding, kun je je diploma aanvragen bij de examencommissie. Dit kan via Osiris (student). Heb je problemen bij het aanvragen, stuur dan een e-mail naar apse.examination.committee.se@tue.nl.

Op het moment dat wij je aanvraag uiterlijk twee weken voor de vergadering binnen hebben, zullen we de resultaten controleren ter vergadering. Als je inderdaad je diploma behaald hebt, ontvang je daarna van ons een bericht dat je inderdaad geslaagd bent voor onze opleiding.

Vergaderdata

Vergaderschema examencommissie ESoE collegejaar 2023-2024
Donderdagen, tijdstip: 13.30 – 15.00 uur

- Donderdag 24 augustus 2023

- Donderdag 28 september 2023

- Donderdag 26 oktober 2023

- Donderdag 23 november 2023

- Donderdag 14 december 2023

- Donderdag 25 januari 2024

- Donderdag 22 februari 2024

- Donderdag 28 maart 2024

- Donderdag 25 april 2024

- Donderdag 30 mei 2024

- Donderdag 27 juni 2024

- Donderdag 22 augustus 2024

Direct naar