Reglementen en OER

Als student op de TU/e en bij de ESoE heb je rechten. Het is belangrijk om de documenten die jij hiervoor nodig hebt makkelijk te vinden. Daarom zijn hier die documenten verzameld. Aan de rechterzijde zie je bij downloads de documenten staan. Hierin vind je bijvoorbeeld waneer je cum laude afstudeert. 

NB Afwijkingen van de OER vanwege Covid-19 zijn opgenomen in de addenda.
 

 

Onderwijs en Examenreglementen (OER)

De OER is de onderwijs en examenregeling van een opleiding en bevat adequate en heldere informatie over de opleiding en vormt daarmee het basisdocument voor student en docent. In de OER komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens,
  • het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden
  • De wijze waarop de tentamens worden afgenomen (mondeling, schriftelijk of op andere wijze)
  • De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde examenonderdelen
  • Het recht op inzage en nabespreking

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact