Toelating en Inschrijving

Rechtstreek instromen

Rechtstreekse toegang tot de master opleiding Science Education track lerarenopleiding hangt af van jouw bachelor diploma én het vak waarin je leraar wil worden.

  • Informatica: Ba technische informatica van TU/e, TUD, UT; softwarescience en webscience van TU/e, business & IT van UT;
  • Natuurkunde: Ba technische natuurkunde van TU/e, TUD, UT; advanced technology van UT;
  • Scheikunde: Ba scheikundige technologie van TU/e, TUD, UT; MST en LST van TUD;
  • Wiskunde: Ba technische wiskunde van TU/e, TUD, UT;
  • Combinatie Ontwerpen: Ba in een technische / exacte richting of een richting met relevantie voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).

Ook met een bachelordiploma in informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde van een algemene universiteit ben je in principe ook rechtstreeks toelaatbaar. In een persoonlijk gesprek kan worden nagegaan of er deficiënties zijn die binnen het masterprogramma kunnen worden opgeheven.

Combineren met je eigen TU/e master!

Het is ook mogelijk om voor een bi-diplomering te gaan of zelfs nog binnen je eigen master een educatieve track te volgen. Hiervoor gelden specifieke mogelijkheden voor elke master. Kijk bij het kopje Eerstegraad combineren voor meer details.

Andere WO bachelors en masters

Voor wie een andere bèta/technische WO vooropleiding heeft dan bovengenoemde zal er een intake-procedure plaatsvinden. Ligt je vooropleiding inhoudelijk ver van het schoolvak van je keuze, dan kan het zijn dat vóór de start van de master een aantal vakken moeten worden afgerond ('schakelen'). Wanneer je vooropleiding beter aansluit, volstaat het binnen (of naast) de master SE een aantal specifiek aangegeven onderdelen bij te spijkeren. Hierbij kan het gaan om TU/e vakken en/of onderdelen die landelijk worden aangeboden via Beta4all. Dit zal duidelijk worden tijdens de intake-procedure.

Instroom vanuit het HBO

Studenten met een Hbo-opleiding die de master Science Education (SE) willen gaan volgen, zullen eerst het schakelprogramma van de faculteit van de gekozen studierichting moeten volgen. Dit kan ook het geval zijn voor studenten die een masteropleiding hebben gevolgd die niet rechtstreeks toegang geeft tot de master SE, en voor studenten met een tweedegraads bevoegdheid. Een schakelprogramma kan bestaan uit een flink programma van maximaal 30 ects. Na toelating volg je het complete tweejarige programma (120 ects). Het is ook mogelijk dat je op grond van je vooropleiding vrijstellingen krijgt binnen de master SE. Het totale programma kan uitkomen op 150 ects; een zware route, overweeg daarom ook de eerstegraads route via het HBO.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een schakelprogramma of wil je meer informatie? Kijk dan bij het kopje pre-master.

SEC combineren?

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact