Pre-master Chemical and Process Technology

De faculteit Scheikundige Technologie biedt twee pre-master programma aan: Chemical and Process Technology (CPT) en Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC). Elk van deze pre-master programma's bereidt voor op de overeenkomstige afstudeerrichting binnen de masteropleiding Chemical Engineering. 

Pre-master programma CPT

Pre-master programma CPT
Omschrijving Planning Code sp
Calculus variant B Q1 2WBB0 5
Thermodynamica voor pre-master studenten Q1 6A1S0 5
Voortgezette Calculus voor pre-master studenten Q2 6A2S0 2,5
Lineaire Algebra voor pre-master studenten Q2 6A6S0 2,5
Fysische Transportverschijnselen voor pre-master studenten Q2+Q3 6P1S0 5
Scheidingstechnologie Q3 6P2X0 5
Chemische Reactorkunde Q4 6P4X0 5
    Totaal 30

Wil je je aanmelden voor het CPT pre-master programma? Dan moet je voldoen aan de voorwaarden die gelden voor wiskunde en Engels.

Vakinformatie is terug te vinden op Osiris door de vakcode in te vullen bij activiteiten.

Studievoortgangseis

Schakelstudenten dienen het schakelprogramma van 30 studiepunten binnen één studiejaar te hebben afgerond.

Meer informatie

 Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact