Pre-master Molecular Systems and Materials Chemistry

De faculteit Scheikundige Technologie biedt twee pre-master programma's aan: Chemical and Process Technology (CPT) en Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC). Elk van deze pre-master programma's bereidt voor op de overeenkomstige afstudeerrichting binnen de masteropleiding Chemical Engineering. 

Pre-master programma MSMC

Omschrijving Planning Code sp
Calculus variant B Q1 2WBB0 5
Thermodynamica voor pre-master studenten Q1 6A1S0 5
Voortgezette Calculus voor pre-master studenten Q2 6A2S0 2,5
Lineaire Algebra en Statistiek Q2 6A6X0 5
Organische Chemie Q3 6M1X0 5
Inleiding Chemische Binding voor pre-master studenten Q3 6A4S0 2,5
Materiaalkunde voor pre-master studenten Q3 6M3S0 5
    Totaal 30

Vakinformatie is terug te vinden op Osiris door de vakcode in te vullen bij activiteiten.

Het pre-master programma van de track MSMC kan worden afgerond in Q3, zodat eventueel in Q4 nog een start kan worden gemaakt in de Master Chemical Engineering (track MSMC).

Studievoortgangseis

Schakelstudenten dienen het schakelprogramma van 30 studiepunten binnen één studiejaar te hebben afgerond.

Daarnaast moet je voldoen aan de voorwaarden die gelden voor wiskunde en Engels.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact