Pre-master Molecular Systems and Materials Chemistry

De faculteit Scheikundige Technologie biedt twee pre-master programma's aan: Chemical and Process Technology (CPT) en Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC). Elk van deze pre-master programma's bereidt voor op de overeenkomstige afstudeerrichting binnen de masteropleiding Chemical Engineering. 

Pre-master programma MSMC

Onderwijseenheid Planning Code sp
Calculus for CE&C Q1 6BBR01 5
Programming and Linear Algebra Q2 6BBR06 5
Advanced Calculus for premasters Q2 6PMR01 2,5
Introducation to Thermodynamics and Chemical Bonding Q2 6BBR04 5
Physical Chemistry 1 Q3 6BAR01 5
Organic Chemistry for premaster Q3 6PMR06 2,5
Materials Science 1 Q3 6BMR03 5
    Totaal 30

Vakinformatie is terug te vinden op Osiris door de vakcode in te vullen bij activiteiten.

Wil je je aanmelden voor het pre-master programma Molecular Systems and Materials Chemistry?
Dan moet je voldoen aan de voorwaarden die gelden voor wiskunde en Engels.

Studievoortgangseis

Premasterstudenten dienen het schakelprogramma van 30 studiepunten binnen één studiejaar te hebben afgerond.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact