Veelgestelde vragen

Wat merk ik in praktijk van de harde knip?

Het tentamenaanmeldsysteem is zo ingericht dat je je pas voor een mastertentamen kunt aanmelden als je een masterinschrijving hebt. Zolang je je bachelorexamen nog niet heb behaald, kun je je niet aanmelden voor masteronderwijseenheden en dus ook niet aanmelden voor tentamens.

Wat gebeurt er wanneer ik niet nominaal studeer?

Wanneer je nog niet alle onderdelen van je bacheloropleiding hebt afgerond, kun je op zijn vroegst een semester later met je masteropleiding starten. Een goede studieplanning is dus erg belangrijk. Denk je vertraging op te lopen met je studie, neem dan tijdig contact op met je studieadviseur.

Mag ik, wanneer ik nog niet ben toegelaten tot de masteropleiding, toch al masteronderwijs volgen?

Nee. Je mag alleen masteronderwijs volgen en mastertentamens afleggen als je toegelaten bent tot de masteropleiding waartoe dit onderwijs behoort. In uitzonderingsgevallen, waarbij aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, is dit wel mogelijk. De studieadviseur kan je hierover informeren.

Wat is de hardheidsclausule?

Studenten kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule als ze extra tentamenkansen willen krijgen voor laatste bachelorvakken om zo toegang te krijgen tot de masteropleiding. De hardheidsclausule kan deze uitzonderingspositie mogelijk maken, maar geldt alleen voor echt schrijnende, uitzonderlijke gevallen. Er zijn geen heldere standaardregels wie daar precies voor in aanmerking komt, juist omdat het echt schrijnende, uitzonderlijke gevallen betreft. Ook geldt de hardheidsclausule voor bijna nominaal studerende studenten die maximaal twee onderwijseenheden uit de bacheloropleiding missen (niet zijnde het bachelor eindproject) en dus niet met de masteropleiding kunnen beginnen.

Waar moet ik zijn als ik een beroep wil doen op de hardheidsclausule?

Wil je een beroep doen op de hardheidsclausule neem contact op met de studieadviseur. Deze kan je inlichten over de procedure.

Waar kan ik terecht voor verdere vragen?

Wil je meer informatie over de Harde Knip en de gevolgen daarvan voor jouw studieplanning, dan kun je terecht bij de studieadviseur van je opleiding. Voor trainingen op het gebied van studievaardigheden en –planning ga je naar Education and Student Affairs (ESA).

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ESA (Education and Student Affairs) op via 040 - 247 4747 of onderstaand contactformulier. 

Contact