Profileringsfonds

Een toelage uit het Profileringsfonds is mogelijk als je tijdens de 3 jaar van je bachelor of de 2 jaar van je master vertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden en je daardoor niet kunt afstuderen binnen de periode dat je studiefinanciering ontvangt. Je moet voor je studie aanspraak hebben of hebben gehad op studiefinanciering. Studiefinanciering volgens het nieuwe studiefinancieringsstelsel bestaat uit een lening, eventueel aanvullende beurs en studentenreisproduct.

Profileringsfonds en het coronavirus

Je komt in aanmerking voor een toelage uit het Profileringsfonds als je door het coronavirus aantoonbaar studievertraging hebt opgelopen, omdat je:

  • zelf ziek bent geweest als gevolg van het coronavirus
  • mantelzorg voor zieke familieleden verleent of hebt verleend
  • vanwege de coronamaatregelen onderwijs moet combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn

Je moet je omstandigheden die leiden tot studievertraging binnen 2 maanden melden bij je studieadviseur of studentendecaan.