Challenge-Based Learning (CBL)

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Challenge-Based Learning (CBL) is een onderwijsvorm waarbij je groepsgewijs werkt aan challenges. Deze challenges hebben een meer open karakter dan de casussen waar tijdens de OGO's aan gewerkt werd. Door deze vorm van onderwijs ontwikkel je je tot een creatieve professional die in staat is kritisch na te denken en alle relevante opleidingsaspecten kan integreren. 

Tijdens de CBL's in het curriculum, vergaar je niet alleen (nieuwe) disciplinaire kennis, maar werk je ook aan je professionele en persoonlijke vaardigheden. Specifieke vakinformatie vind je op de Canvaspagina van de desbetreffende CBL's.