Studium Generale Activiteiten

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Studium Generale (SG) activiteiten maken verplicht onderdeel uit van ITEC. Meer informatie over SG vind je hier