Inschrijven

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende inschrijfvormen die mogelijk zijn aan de TU/e. De informatie is bedoeld voor studenten die al aan de TU/e studeren of hebben gestudeerd. Per inschrijfvorm gelden verschillende voorwaarden en deadlines.

Heb je nog geen inschrijving aan de TU/e gehad, maar wil je je wel aanmelden voor een opleiding? Bekijk dan de informatie over studeren aan de TU/e op onze website.

Herinschrijven

Als je dit collegejaar bent ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding aan de TU/e volgt en je dezelfde bachelor- of masteropleiding volgend jaar wil voortzetten, moet je je herinschrijven.

Doorstromen naar een masteropleiding

Als je op dit moment een bacheloropleiding of pre-masterprogramma aan de TU/e volgt, kun je na het afronden ervan een masteropleiding volgen. Je kunt tijdens het collegejaar doorstromen naar een masteropleiding, maar ook aan het begin van volgend collegejaar. 

Wisselen van studie

Als je tijdens het huidige of volgende collegejaar een andere bacheloropleiding aan de TU/e wil volgen dan de bacheloropleiding waarvoor je op dit moment bent ingeschreven, dan wissel je van studie. Je moet dan een nieuw inschrijfverzoek indienen. Dit moet je ook doen als je tijdens het huidige of volgende collegejaar een andere masteropleiding wil volgen dan de masteropleiding waarvoor je op dit moment bent ingeschreven.

Herintreden

Als je op dit moment niet staat ingeschreven aan de TU/e, maar eerder wel stond ingeschreven (bijvoorbeeld in een vorig collegejaar of in een deel van het huidige collegejaar), kun je je opnieuw aanmelden (herintreden) voor dezelfde of een andere opleiding aan de TU/e.

Bijzondere inschrijfvormen

Naast inschrijvingen voor een bacheloropleiding, pre-masterprogramma of masteropleiding, zijn er ook andere inschrijfvormen mogelijk:

  • een bijvakinschrijving
  • een inschrijving als EngD-trainee
  • een inschrijving als PhD-kandidaat
  • een certificaatprogramma inschrijving voor TU/e-studenten
  • een certificaatprogramma inschrijving voor niet-TU/e-studenten
  • een contractantinschrijving

Direct naar