Bijzondere inschrijfvormen

Naast inschrijvingen voor een bacheloropleiding, pre-masterprogramma of masteropleiding, zijn er ook andere inschrijfvormen mogelijk. Hieronder vind je een overzicht van deze inschrijfvormen inclusief de verschillende rechten, plichten en aanmeldformulieren per inschrijfvorm.

Bijvakinschrijving

Student van een andere Nederlandse universiteit die met toestemming van de thuisinstelling 1 of meer vakken mag volgen aan de TU/e.

Vul het online formulier in via Osiris Aanmeld portaal.

Inschrijving als EngD-trainee

EngD-trainee van de TU/e die in het kader van two-year Post Graduate Study Program vakken wenst te volgen aan de TU/e.

Vul het online formulier in via Osiris Aanmeld portaal. 

Inschrijving als PhD-kandidaat

PhD-kandidaat van de TU/e die in het kader van Post Graduate Program vakken wenst te volgen aan de TU/e. 

Vul het online formulier in via Osiris Aanmeld portaal.

Certificaatprogramma inschrijving TU/e student

Student met een inschrijving voor een TU/e bachelor- of masteropleiding die een certificaatprogramma wenst te volgen. 

Vul het online formulier in via Osiris Aanmeld portaal.

Certificaatprogramma inschrijving niet-TU/e student

Externe (zonder inschrijving aan de TU/e) die een certificaatprogramma wenst te volgen. Aan deze inschrijfvorm zijn kosten verbonden die staan vermeld op het aanmeldformulier.

Vul het pdf-formulier digitaal in en mail het naar esa@tue.nl inclusief de benodigde documenten zoals aangegeven op het formulier.

Contractantinschrijving

Inschrijving zonder vooropleidingseisen met een maximum van 3 collegereeksen per jaar. Aan deze inschrijfvorm zijn kosten verbonden die staan vermeld op het aanmeldformulier.

Vul het pdf-formulier digitaal in en mail het naar esa@tue.nl inclusief de benodigde documenten zoals aangegeven op het formulier.

Direct naar