Bachelor College

Binnen de opleidingen van het Bachelor College heb je veel ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. Je kunt ervoor kiezen je te specialiseren door je te verdiepen in een vakgebied, of juist een breed profiel op te bouwen door diverse vakgebieden te combineren. In je keuze word je bijgestaan door coaches en docenten.

Studieopbouw

Het TU/e Bachelor College biedt 3-jarige bacheloropleidingen, met een vast deel en een groot deel keuze. Het vaste deel bestaat uit je major en basisvakken die in elke major. De major is het vakgebied waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. De verplichte basisvakken, die universiteitsbreed worden gegeven, bieden een stevige basis waarmee je als toekomstige ingenieur alle kanten op kunt. De vrije keuze wordt ingevuld door een USE- leerlijn en keuzeruimte die geheel zelf kan worden ingevuld.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Na het afronden van het Bachelor programma ontvang je een diploma behorend bij jouw opleiding. Hierop staat vermeld welke Major je hebt gevolgd. Dit is onafhankelijk van je gekozen vakken en je bent dus vrij om tussen alle coherente keuzepakketten te kiezen.

Vakniveau

Alle vakken in het Bachelor College hebben een niveau-aanduiding: inleidend (niveau 1); verdiepend (niveau 2); gevorderd (niveau 3).  

  1. Een vak op niveau 1 is een inleiding, een verkenning van het vakgebied. Het vak bouwt voort op het niveau van het eindexamen vwo.
  2. Bij een vak op niveau 2 (verdiepend) ga je meer de diepte in. Het vak bouwt voort op de voorkennis van één of meer inleidende vakken.
  3. Bij een vak op niveau 3 (gevorderd) ga je nog een stap verder, namelijk richting specialisatie of nieuwe toepassingen. Je hebt behoorlijk wat voorkennis nodig om deze vakken te doen. Het vak bouwt voort op de voorkennis van één of meer verdiepende vakken.