Engineering Design

Engineering Design

Het kunnen ontwerpen van een product wordt gerekend tot de basisvaardigheden van een ingenieur. In het vak Engineering Design doorloop je een volledig ontwerpproces, vanaf het eerste idee tot de realisatie van het product. Je leert hoe een ontwerpproces kan worden opgedeeld in verschillende stappen. En hoe je in een beperkte tijd tot een eindproduct komt, gebruik makend van de sterke eigenschappen van de leden van je ontwerpteam. In dit team maak je een werkend prototype dat wordt gepresenteerd aan een jury. 

Algemene leerdoelen

  • formuleren van een ontwerpdoel 
  • vastleggen van functionele en technische specificaties 
  • uitvoeren van een generiek ontwerpproces 
  • omgaan met externe en interne beperkingen 
  • werken volgens een tijdsplanning 

Samenwerking tussen verschillende disciplines

Als je het vak Engineering Design volgt, word je lid van een ontwerpteam. Het team bestaat uit studenten van verschillende majors. Je wordt uitgedaagd om jouw eigen kennis en vaardigheden in te zetten om tot een optimaal teamresultaat te komen. 

Toetsing en beoordeling

De beoordeling van het vak is voor 70% gebaseerd op de kwaliteit van het groepswerk: het ontwerprapport (40%) en de presentatie van het prototype (30%). Je eigen, individuele bijdrage aan het groepswerk telt voor 30% mee in het eindcijfer.

Direct naar