Toegepaste natuurwetenschappen

Toegepaste natuurwetenschappen

Als technisch ingenieur moet je - gefundeerd - verschijnselen van algemeen fysische aard kunnen verklaren. Denk hierbij aan vragen als: 

  • Waarom val ik niet uit mijn stoel in een achtbaan? 
  • Waarom zijn de bladeren aan bomen groen? 
  • Waarom kleurt de zon rood bij zonsondergang en is de lucht blauw? 
  • Waarom stijgt de zeespiegel niet als een ijsberg smelt? 

Het basisvak toegepaste natuurwetenschappen helpt je bij het verklaren van deze alledaagse verschijnselen. Ook leer je de opgedane kennis toepassen bij het ontwerpen van producten of analyseren van de wereld om je heen.

Drie varianten

Er zijn drie varianten van toegepaste natuurwetenschappen waaruit je kunt kiezen: 

  • 3NCB0; hierbij ligt de focus op concepten uit de golf- en stromingsleer 
  • 3NAB0; hierbij wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden het belang van de verschillende concepten getoond (verbreding) 
  • 3NBB0; hierbij ligt de nadruk op abstractie door een verdere uitwerking of verdieping van concepten