Bachelor eindproject

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Het Bachelor Eindproject (BEP) vormt de afsluiting van de majoren Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie binnen de BMT Bachelor. De vaardigheden die gedurende de bachelor zijn opgedaan kunnen tijdens de BEP toegepast worden in wetenschappelijk onderzoek. Het project omvat 10 ECTS in één kwartiel: een studielast van ongeveer 280 uur. Het project wordt uitgevoerd bij één van de onderzoeksgroepen van de faculteit Biomedische Technologie, onder begeleiding van een lid van de wetenschappelijke staf. Start met het regelen van je BEP in de eerste week van het kwartiel, voorafgaand aan het kwartiel waarin je je BEP wilt volgen.

Voorbeeld: wil je een BEP doen in Q2 start dan dus in Q1 met zoeken naar een BEP via de BEP coördinator van de groep.

ISBEP

Je kunt je BEP ook bij Innovation Space doen (ISBEP). In een ISBEP werk je in een multidisplinaire groep van 3 tot 6 studenten aan een opdracht vanuit het bedrijsleven, studententeam of the universiteit zelf.  Voorbeelden van dit soort opdrachten kun je op deze pagina vinden. Tijdens een ISBEP krijg je een coach vanuit Innovation Space, die je begeleidt met betrekking tot de multidisciplinaire leerdoelen. Voor de inhoudelijke begeleiding moet je zelf op zoek gaan naar een BMT docent. Een ISBEP doe je gedurende een semester (dus Q1+Q2 of Q3+Q4). Meer informatie over de ISBEP vind je via deze link.

Aanmeldeisen

  • Propedeuse hebben behaald;
  • Alle basisvakken hebben behaald;
  • 7 Major-onderdelen uit jaar 2 en 3 hebben behaald waaronder de 2 OGO's van jaar 2;
  • 4 vakken in de vrije keuze-ruimte (van jaar 2 en 3) hebben behaald;
  • Alle professionele vaardigheden uit jaar 1 en 2 hebben behaald.

Let op! Alle toetsresultaten behaald in de tentamenperiode voorafgaande aan de start van een Bachelor Eindproject tellen NIET mee voor de ingangseis aangezien deze niet volledig bekend zijn voor aanvang van het onderwijs in de daaropvolgende periode. De resultaten van de interim tentamenweek tellen ook niet mee voor de start van een Bachelor Eindproject in kwartiel 1.