Aanmelden

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Studenten melden zich aan op Osiris via onderstaande codes. Je wordt op de wachtlijst geplaatst en het onderwijsbureau zal vervolgens controleren of aan alle eisen voldaan is. Indien dit zo is, krijg je een (digitaal) aanmeldingsformulier. 

BEP in Q1 of Q2

  • Q1 aanmelden voor: 8BEP-KW1
  • Q2 aanmelden voor: 8BEP-KW2 

Als je in Q1 of Q2 een BEP wilt doen neem je zelf contact op met de BEP coördinator van de desbetreffende groep. Doe dit een kwartiel voordat je wilt starten: voor een BEP in Q1 meld je je in juni en voor een BEP in Q2 meld je je in september). Je BEP coördinator kan helpen met het vinden van een BEP begeleider. Iedereen van de wetenschappelijke staf (hoogleraar, UHD, UD) is vrij om een Bachelor Eindproject te begeleiden. 

BEP in Q3 of Q4

  • Q3 aanmelden voor: 8BEP-KW3
  • Q4 aanmelden voor: 8BEP-KW4 

Als je in Q3 of Q4 een BEP wilt doen, geef je voor 5 december je 1e t/m 5e voorkeur voor een groep door via Osiris. Vervolgens wordt centraal bekeken waar je geplaatst kunt worden. 

Wanneer een geschikt project gevonden is, laat je de begeleider het aanmeldingsformulier verder invullen en lever je dit formulier in bij het onderwijsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldformulier dien je ook de 'Verklaring inzake TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening in het kader van het Bachelor Eindproject' te ondertekenen. Meer informatie hierover vind je op de pagina: Wetenschappelijke integriteit (tue.nl). 

N.B. Op het moment dat het aanmeldingsformulier door het onderwijsbureau wordt verwerkt, word je uitgeschreven voor de algemene vakcodes en ingeschreven voor de specifieke vakcode voor de BEP van de groep. 

BEP coördinatoren

Om een BEP te vinden kun je contact opnemen met de volgende BEP coördinatoren: 

  • De hoogleraar zelf: voor de groepen van Hilbers, de Greef, van Riel, Pluim en Prins
  • Jasper Foolen: voor de groepen van Ito, Bouten, de Boer en Tel
  • Peter Bovendeerd: voor de groepen van Van de Vosse en Lopata
  • Marcel van Genderen: voor de groepen van Brunsveld, Ottmann, Dankers, Meijer, Merkx, van Hest en Mulder