Afronding en beoordeling

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Het project wordt afgesloten met een presentatie en een verslag (bij voorkeur in het Engels). Bij deze afronding dient een tweede beoordelaar aanwezig te zijn die niet betrokken is bij het project. 

Het verslag moet worden voorzien van een voorblad met daarop een titel, naam van de student en studentnummer, periode van het project, begeleiders, verantwoordelijke docent en dat het gaat om een Bachelor Eind project. Een template hervoor vind je onder downloads op deze pagina. 

Het verslag moet na afloop van het Bachelor Eind project digitaal ingeleverd worden via deze link: Student reports (Sharepoint)

De beoordeling wordt gebaseerd op de volgende punten: 

  • zelfstandigheid/analyserend vermogen/ creativiteit 

  • praktische / experimentele vaardigheden 

  • schriftelijke rapportage 

  • presentatie 

De volledige beoordelingscriteria van de BEP zijn te vinden onder downloads.