Professionele vaardigheden

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Iedere student doorloopt gedurende de Bachelor de volgende zes vaardigheidslijnen: 

  • Schrijven 

  • Presenteren 

  • Samenwerken 

  • Reflecteren 

  • Plannen en organiseren 

  • Opzoeken en omgaan met (wetenschappelijke) informatie