Basisvakken

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Een onderdeel van het Bachelor College is dat alle bachelorstudenten van de TU/e vijf algemene ingenieursvakken volgen. Deze vakken worden ook wel basisvakken genoemd. De vijf basisvakken die je volgt bij beide majoren zijn de volgende:  

  • Calculus (2WB00) 

  • Toegepaste natuurwetenschappen (3NBB0) 

  • Data Analytics for Engineers (2IAB0) 

  • User, Society & Enterprise (OSAB0)

  • Engineering Design (4WBB0)  

De actuele vakinformatie is te vinden in de Osiris catalogus.

Als je gedurende je opleiding besluit over te stappen naar een andere major van de TU/e, is het mogelijk dat je een andere variant van een basisvak gevolgd hebt. Ga in dit geval in overleg met de studieadviseur van de nieuwe opleiding. Het is mogelijk dat je nog wat kennis bij moet spijkeren om je nieuwe major succesvol af te kunnen ronden.