Beurzen en prijzen

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Professor Huson prijs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de reguliere nominale student met het hoogste gemiddelde cijfer (voor de vakken) in de propedeuse. De beurs van 2500 euro (te besteden als reis- en verblijfkosten voor een buitenlandse stage) mag uitsluitend ingezet worden voor een buitenlandse stage bij de Masteropleidingen BME (de mastertrack RMT) en ME van de TU/e. 

Het certificaat voor de beurs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. 

BMT Bachelor beurs

De faculteit BMT reikt jaarlijks een beurs uit ter waarde van 750 euro aan maximaal 5 van haar beste Bachelorstudenten. Dat zijn diegenen die voldoen aan de volgende criteria: 

  1. Het bachelorexamen nominaal hebben behaald: binnen 3 jaar na begin van de studie BMT, eventueel vermeerderd met door ESA goedgekeurde vertraging voor bestuurswerk.  

  2. Het judicium 'cum laude' hebben verkregen voor het bachelordiploma. 

  3. Het hoogste gemiddelde cijfer hebben behaald voor individuele examenonderdelen (uit jaar 2 en 3 van het bachelorprogramma) voor majorvakken. 

De examencommissie van BMT maakt per academisch jaar een lijst van kandidaten die voldoen aan criteria 1 en 2. Het faculteitsbestuur van BMT beslist over de toekenning. 

Het certificaat voor de beurs wordt uitgereikt tijdens de bachelordiploma-uitreiking in het najaar. 

De beurs mag uitsluitend ingezet worden voor een buitenlandse stage bij de masteropleidingen BME (de track RMT) en ME van de TU/e. 

TU/e-brede beurzen

Meer informatie over TU/e-brede beurzen en fondsen vind je op de volgende pagina: Beurzen en fondsen (tue.nl)