Basisvakken

Basisvakken

Elke bachelorstudent aan de TU/e volgt een aantal basisvakken. Deze vakken zorgen voor een brede basiskennis die later van pas komt tijdens de majoropleiding.  

Dit zijn de verplichte basisvakken: 

  • Calculus
  • Applied Natural Sciences 
  • Data Analytics for Engineers
  • Engineering Design 
  • USE-basic: User, Society & Enterprise 

Wil je meer - en actuele - informatie over de basisvakken? Ga dan naar de onderwijscatalogus van Osiris

Als je een andere major gaat volgen

Als je tijdens je opleiding overstapt naar een andere majorvan de TU/e, overleg dan met je studieadviseur of je nog wat kennis moet bijspijkeren om je nieuwe major succesvol af te ronden.