Curriculum start year 2022/2023 and before

Algemeen deel

De onderwijseenheid "inleiding Chemie en Chemische Technologie 6A2X0" is het vertrekpunt van de Major Scheikundige Technologie. Het vormt de basis, verbindt en preludeert op de introdelen “Chemical and Process Technology” en “Molecular Systems and Materials Chemistry. Binnen dit examenonderdeel wordt o.a. een doorsteek gemaakt naar de Polymeerchemie. Flankerend en ondersteunend aan dit college wordt een aansluitend practicum verzorgd (6A1X0).

Er zijn drie onderwijseenheden op het gebied van Fysische Chemie:

  • Inleiding Chemische Binding & Thermodynamica
  • Voortgezette Thermodynamica en Kinetiek
  • Voortgezette Chemische Binding, Elektriciteit en Magnetisme

Als basis wordt het leerboek Physical Chemistry (Atkins) gebruikt. Voortgezette Calculus voor ST (2e kwartiel; 1e jaar) sluit aan op het Basisvak Calculus (1e kwartiel). In het tweede jaar wordt het vak Lineaire Algebra & Statistiek verzorgd.

Introdeel Molecular Systems and Materials Chemistry (20 ECTS)

Het introdeel Molecular Systems and Materials Chemistry bevat vier onderwijseenheden: Organische chemie, Anorganische Chemie, Materiaalkunde en Practicum Organische Chemie. In dit introdeel wordt de chemie en materiaalkunde op een natuurlijke wijze geïntegreerd. Bij Anorganische Chemie komen structuur en eigenschappen van anorganische materialen aan bod, bij Organische Chemie is er aandacht voor synthetische polymeren en bij het Practicum Organische Chemie is een polymeersynthese– en karakterisering opgenomen.

Introdeel Chemical and Process Technology (20 ECTS)

Het introdeel Chemical and Process Technology bevat de onderwijseenheden Fysische Transportverschijnselen, Scheidingstechnologie, Chemische Reactorkunde en het Practicum Procestechnologie.

Integrerend deel (10 ECTS)

Aan het einde van de Major vindt integratie (en opnieuw ontmoeting) plaats van “Chemical and Process Technology” en “Molecular Systems and Materials Chemistry”. Als leidraad is gekozen voor het thema Energie die ook goed aansluit bij het onderzoek binnen onze faculteit. Dit deel bestaat uit een vak (6I1X0, Energie) en een flankerend OGO-project (6I2X0, OGO Energie).

Direct naar

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact