Bachelor Eindproject

Bachelor Eindproject

Het Bachelor eindproject dient als een individuele "proeve van bekwaamheid" ter afsluiting van de Bacheloropleiding, en kan in die zin beschouwd worden als het eindproject van deze opleiding. Bij de uitvoering zal dan ook expliciet getoetst worden op eindtermen van de opleiding, waaronder die m.b.t. academische vaardigheden en attitude in het algemeen en onderzoekscompetenties in het bijzonder.

Het bachelor eindproject heeft twee varianten met twee afzonderlijke vakcodes: 6S1X0 en 6S2X0. Variant 6S1X0 is de standaard variant met een omvang van 10 studiepunten en is onderdeel van de major Scheikundige Technologie. Variant 6S2X0 is de externe variant met een omvang van 15 studiepunten: 10 studiepunten binnen de major en 5 studiepunten uit het keuze programma. Deze variant wordt uitgevoerd bij een partnerinstelling in Nederland of in het buitenland onder verantwoordelijkheid van een (hoofd) docent of hoogleraar van de faculteit Scheikundige Technologie. Meer informatie over studeren in het buitenland is te vinden in de studiegids.
Een speciale variant van de BEP, die ook wordt gerekend als het externe BEP (6S2X0), is de ISBEP, het bachelor eindproject uitgevoerd binnen de Innovation Space.

Informatie over het (IS)BEP is  in de vorm van een WIKI terug te vinden in CANVAS, onder vakcodes 6S1X0 en 6S2X0. Na aanmelden via OSIRIS kan de CANVAS-pagina  geraadpleegd worden. Nominaal studerende studenten kunnen het BEP starten in Q3 of Q4. Studenten die iets langer over hun studie doen kunnen elk kwartiel met het BEP beginnen. Je kunt je daarom voor elk kwartiel in OSIRIS aanmelden voor het BEP. Houd er rekening mee dat het ISBEP eigen aanvraagprocedure en deadlines kent en dat het ISBEP in Q1 of Q3 start en zich uitstrekt over twee kwartielen.

Lees de informatie en planning in CANVAS zorgvuldig bij het plannen van je bachelor eindproject. Je moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld om het project te starten en het "BEP startformulier" indienen bij de studentenadministratie voordat je het BEP kunt starten. Dit is van toepassing op alle vormen van het BEP.

Interessante links

Meer informatie

 Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact