Vrije keuzeruimte

Vrije keuzeruimte

Op basis van je interesses en ambities kun je zelf voor een deel je bachelorprogramma samenstellen. Je kunt ervoor kiezen je te specialiseren door je te verdiepen in een vakgebied, of juist een breed profiel op te bouwen door diverse vakgebieden te combineren. Dit kan ook door bijvoorbeeld te kiezen voor de uitdaging van een honorprogramma of een tweedegraads bevoegdheid voor docent voorgezet onderwijs. Bij het samenstellen van je bachelorprogramma kun je kiezen voor een bij jou passende USE-leerlijn (15 ECTS) en 45 ECTS aan vrije keuzeruimte. Bij de gecombineerde majors is je vrije keuzeruimte kleiner: 

 • Technische Wiskunde – Computer Science and Engineering: 10 ECTS vrije keuzeruimte & 15 ECTS USE-leerlijn 
 • Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde: 10 ECTS vrije keuzeruimte & 15 ECTS USE-leerlijn 

Het vullen van je vrije keuzeruimte

Als je met je studie begint, vind je in Osiris je eigen examenprogramma dat gevuld is met de verplichte vakken van jouw opleiding. Via de PlanApp kun je hier coherente pakketten, losse keuzevakken en een USE-leerlijn aan toevoegen. In principe kun je alle vakken binnen het Bachelor College kiezen, ook majorvakken van andere opleidingen. Je mag ook meer dan één USE-leerlijn volgen (dit wordt gezien als een coherent keuzepakket van 15 ECTS).  

Zorg ervoor dat je aan het einde van het eerste jaar de voorlopige invulling van de vrije keuzeruimte inzichtelijk hebt. Bespreek dit eventueel al met je studieadviseur.

Houd bij je keuze rekening met: 

 • de benodigde voorkennis; 
 • het tijdslot van het vak; 
 • het gegeven dat er geen inhoudelijke overlap mag zijn met je eigen majorvakken en tussen je keuzevakken onderling. 

In principe volg je elk kwartiel drie vakken. In de onderwijscatalogus (Osiris) zie je welke vakken je kunt volgen. Je docentcoach kan je helpen bij je keuze, net als de PlanApp. Tijdens het jaarlijkse Check Your Match-event kun je je ook verdiepen in je vrije keuzeruimte en de mogelijke USE-leerlijnen. 

Goedkeuring door de examencommissie

Als je je verplichte examenprogramma hebt aangevuld met vakken, pakketten of leerlijnen voor in de vrije keuzeruimte en als je 90 studiepunten hebt behaald, kun je de invulling van de vrije keuzeruimte via de PlanApp aan de examencommissie aanbieden ter toetsing. De examencommissie toetst jouw voorgestelde keuzeruimte op samenhang, diepgang en overlap. Vooraf kun je je vrije keuzeruimte ook al laten toetsen door je studieadviseur.  

De examencommissie keurt je vrije keuzeruimte goed als: 

 • Er voldoende samenhang is tussen de gekozen vakken (coherente keuzepakketten kunnen je hierbij helpen). 
 • Er geen overlap is tussen major- en keuzevakken en tussen keuzevakken onderling. Check het overzicht van je major welke vakken dit zijn en overleg met je studieadviseur als je er vragen over hebt. 
 • De keuzeruimte (inclusief USE-leerlijn) minimaal 30 ECTS onderwijseenheden van niveau 2 of 3 bevat. 

Als de examencommissie jouw vrije keuzeruimte goedkeurt, dan wordt dit ‘bevroren’ in Osiris. Je kunt dan nog wel de planning in de PlanApp aanpassen, maar je kunt niets meer veranderen aan de samenstelling van je vrije keuzeruimte. Wil je toch een ander vak of een ander pakket doen in de vrije keuzeruimte en is er nog geen diploma aanvraag voor jou aanwezig? Dan moet je de vrije keuzeruimte opnieuw voorleggen aan de examencommissie. Dit doe je ook via de PlanApp, klik hier voor meer uitleg over het gebruik van de PlanApp. Houd er rekening mee dat het tot zo’n vier weken kan duren voordat de examencommissie een beslissing heeft genomen. 

Tips

 • Goed- of afkeuren van de vrije keuzeruimte staat los van het aanmelden voor vakken. Elk kwartiel kun je je voor maximaal vier vakken tegelijkertijd aanmelden. 
 • Als je extra vakken wilt volgen buiten je examenprogramma om, heb je hiervoor toestemming nodig van de examencommissie. Je kunt een verzoek indienen via je studieadviseur. Haal je een voldoende voor de extra vakken, dan komen deze op je cijferlijst te staan bij je diploma. 
 • Ook als je examenprogramma bevroren is, kun je je aanmelden voor vakken. Deze worden dan geregistreerd als extra-curriculair. Het kan zijn dat de eventueel behaalde studiepunten niet meetellen voor je beoordeling of je voldoet aan de diploma-eisen. De examencommissie moet dit toetsen. 
 • Gebruik de twee keuzevakken in het eerste jaar om je te oriënteren op jouw interesses en de manier waarop je de keuzevakken in het tweede en derde jaar wilt invullen.  
 • Wil je na je Bachelor College een masteropleiding volgen? Kijk dan ook eens bij de landelijke doorstroom-matrix. Als jouw major niet rechtstreeks toelating geeft tot een specifieke master kan het handig zijn om in je keuzeruimte de vereiste homologatievakken op te nemen (vakken die de aansluiting tussen bachelor en master verbeteren). Overleg altijd met de studieadviseur van de betreffende masteropleiding of je aanvullende vakken nodig hebt. 

 

Keuzevakken (Osiris)