Capaciteitsbegrenzing

Vakken met capaciteitsbeperking

Sommige vakken hebben een maximum aantal deelnemers. Maakt het vak deel uit van het verplichte deel van jouw examenprogramma, dan kun je hieraan altijd deelnemen. Zorg er wel voor dat je uiterlijk tien werkdagen voor de uiterste aanmeldtermijn je aanmeldt voor het betreffende vak. 

Is het voor jou een keuzevak dat je wilt volgen (dus niet verplicht), dan kun je je na die periode voor het vak aanmelden. Als er tenminste nog plaatsen over zijn. Vul hiervoor de vakcode in, druk op de knop ‘inschrijven voor cursus’. Er volgt dan een tussenscherm waarop je kunt zien hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn. 

Voor studiejaar 2020-2021 betreft het de volgende vakken:

Department

Year of program

Code

Course name

Starting block

Max. capacity

AP 2020 3DEX0 Physics of energy: sources, transport and storage 2 200
AP 2020 3EDX0 Control and data processing in physics experiments 1 48
AP 2020 3QUES0 Sociophysics 1 1 36
AP 2020 3QSUS0 Sociophysics 2 2 36
AP 2020 3QAUS0 Sociophysics 3 3 36
AP 2020 3B3X0P Experimental physics 3 [only for AP that follow pilot course 3BYX0P] 3 10
AP 2020 3EBX0 Machine Learning in Science 4 90
AP 2020 3BYX0P CBL Systems and Control Project [max 10 AP and 20 BW] 4 30

BMT

2020

8QA01

DBL Image Analysis

2

80

BMT

2020

8QA03

DBL Mechanics of a Blood Vessel

4

80

BMT

2020

8QA04

DBL Medicins (1 + 1 is not 2)

2

80

BMT

2020

8QA05

DBL Gene expression

4

80

BMT

2020

8QA06

DBL Biosensor for the skin

4

80

BMT

2020

8QA11

DBL Tissue damage

2

80

BMT

2020

8QB01

DBL Functional tissue repair (BBT)

3

90

BMT

2020

8QB02

DBL Entering the lab (BBT)

4

50

BMT

2020

8QB05

DBL Heart and circulation (BBT)

4

70

BMT

2020

8QB10

DBL Entering the lab (MWT)

3

50

BMT

2020

8QB13

DBL Functional repair of tissue (MWT)

4

90

BMT

2020

8QC00

DBL Computational Biology

2

100
BMT 2020 8CQ10 DBL Oncology 4 80
BMT 2020 8TA00 Skin and tissue 1 300

BMT

2020

8RA00

Biochemistry

4

275 + 80

BMT

2020

8P350

Project Tissue Engineering

3

72
EE 2020 5UEUA0 From idea to a blueprint 1 90
EE 2020 5USUA0 Concept vs Reality 2 90
EE 2020 5UAUA0 Validation to sales 3 90
EE 2020 5XSH0 Cognitive neuroscience 3 90
ID 2020 DAEU20 Introduction to Sport, Phyiscal Activity and Vitality (ULL 1) 1 150
ID 2020 DBB100 Creative Programming 1 200
ID 2020 DCB100 From Idea to Design 1 200
ID 2020 DZB110 Design Management 1 50
ID 2020 DZB120  Exploratory Sketching 1, 2, 3, 4 50
ID 2020 DZC10 Design for Games & Play 1; Game Design 1 150
ID 2020 DJC01 Planning and Organization 1 180
ID 2020 DBB130 Creative Apps 1 50
ID 2020 DBB190 Design for Debate 2 25
ID 2020 DCB170 Socio-cultural Sensitivity 2 150
ID 2020 DCB220 Exploratory Making 2 50
ID 2020 DCB250 Design and Sensorial Form 2 100
ID 2020 DASU20 Data Acquisition and Visualization through Embodied Sensors (ULL 2) 2 150
ID 2020 DBB170 Sensors for Physiology 2 50
ID 2020 DDB100 Design <> Research 2 180
ID 2020 DDB200 User-centered Design 2 200
ID 2020 DZB170 Trends and Forecasting 2 25 (excl. ID students)
ID 2020 DZC20 Design for Games & Play II; Learning and Persuasion in Games 2 150
ID 2020 DJC07 Dealing with Scientific Information 2 180 
ID 2020 DJC08 Collaboration Skills (Teamwork) 3 180
ID 2020 DDB170 User Research in the Wild (Ethnographics) 3 50
ID 2020 DAB130 Design Methods for Multiple Stakeholders 3 32
ID 2020 DAAU20 Designing for PSV in a real-life Setting (ULL 3) 3 150
ID 2020 DAB200 Design Innovation Methods 3 150
ID 2020 DBB200 Creative Electronics 3 200
ID 2020 DBSU10 Technologies for Connectivity 3 50
ID 2020 DCB200 Aesthetics of Interaction 3 180
ID 2020 DPB100 Project 1 Design, themes 3, 4 2x180
ID 2020 DPB100 Project 1 Design, lectures 3, 4 2x180
ID 2020 DZC30 Design for Games & Play III; Playful Interactions 3 150
ID 2020 DBB220 Intelligent Interactive Products 4 90
ID 2020 DCB150 Digital Craftsmanship 4 40
ID 2020 DCB210 Intercultural Design 4 40
ID 2020 DCB240 Perspectives on Aesthetics 4 90
ID 2020 DAB100 Making Sense of Sensors 4 175+50
ID 2020 DAB150 Introduction to Business Design 4 120
ID 2020 DBB110 Creative Mechanical Engineering 4 50
ID 2020 DDB140 User Evaluation Methods 4 50
ID 2020 DDB180 ID Green - Design Perspectives on Sustainability 4 50
ID 2020 DJC05 Pitching your Project 4 180
W 2020 4GA10 OGO Trebuchet 2  
W 2020 4GA50 OGO Solar Heat System 4  
W&I 2020 2ILX0 Tangible Computing 4 24
W&I 2020 2IS70 DBL App Development 3 120
W&I  2020 2IOI0 DBL Process Mining 3 120
W&I  2020 2I070 DBL Embedded Systems 3 120

Voor studiejaar 2021-2022 betreft het de volgende vakken:

Department

Year of program

Code

Course name

Starting block

Max. capacity

EE 2021 5UEUA0 From idea to a blueprint 1 100
EE 2021 5USUA0 Concept vs Reality 2 100
EE 2021 5UAUA0 Validation to sales 3 100
EE 2021 5XSH0 Cognitive neuroscience 3 30

De volgende vakken van de USE-leerlijn Design Thinking for a Connected Society kennen een maximum om de deelnemers over de verschillende onderdelen te spreiden:

Department

Year of program

Code

Course name

Starting block

Maximum

ID

2018

DAAU10

Interdisciplinary Innovation

4

150

ID 2018 DBSU10 Technologies for Connectivity (ULL2) 3 150

ID

2018

DDEU10

Empathy with the User

1

150

De joint bacheloropleiding Data Science is 1 september 2016 van start gegaan. I.v.m. de opbouw van deze nieuwe opleiding is afgesproken dat de capaciteit bij deze vakken geleidelijk aan vergroot wordt, zodat ook steeds meer studenten van andere opleidingen ook deze vakken als keuzevak kunnen kiezen. Voor 2018-2019 betreft het de volgende vakken:

Eerstejaarsvakken met een maximum van 200 studenten

Code

Course name

Starting block

JBC000 Creative Thinking 3
JBG00 Data Science Ethics 4
JBG010 Perspectives on Data Science 1

JBG030

DBL Data Challenge

4

JBI010

Programming

1

JBI020

Foundations of computing

2

JBI030

Data Mining

3

JBL030

Understanding the Information Society

2

JBM010

Data Statistics

2

JBM050

Statistical computing

4

Tweedejaarsvakken met een maximum van 110 studenten

Code

Course name

Starting block

JBI030

Data Mining

3

JBI100

Visualization

4

JBL110

Innovation and Regulation

4

JBL120

Law and Data Science

1

JBM020

Research Methods

2

JBM040

Business Analytics

2

JBM050 Statistical Computing 4

Derdejaarsvakken met een maximum van 40 studenten

Code

Course name

Starting block

JBE140

Business Insights

1

JBC090

Cognitive Science

2

JBE150

Start-ups

2