Belangrijke data in keuzeproces voor eerstejaarsstudenten

Belangrijke data in keuzeproces voor eerstejaarsstudenten

Bij het maken van je keuzes zijn de volgende data van belang: 

Datum                      Keuzeproces
   
September – Oktober 2021 Informatie over keuzevakken via de studiegids
Uiterlijk 9 oktober 2021 Doorgeven keuzevakken kwartiel 2 en 4 jaar 1
Februari 2022 - Maart 2022 Oriëntatie op keuzevakken, pakketten en USE-leerlijnen, en daarna:
  Coachingsgesprek met docentcoach als voorbereiding op ‘Check Your Match’
Mei 2022 'Check Your Match'- event, om je te verdiepen in de mogelijkheden voor je vrije keuzeruimte en USE-leerlijnen
Vóór 16 mei 2022 Coachgesprek met docentcoach over keuzes en twijfels
16 mei 2022 Sluitingsdatum doorgeven keuzes jaar 2 en 3