Major Chemical Engineering and Chemistry

De major Chemical Engineering and Chemistry (voorheen Scheikundige Technologie) is een brede opleiding met een stevige basis in de vakgebieden: Chemical and Process Technology en Molecular Systems and Materials Chemistry. De major heeft als doel het breed opleiden van Bachelor of Science studenten door hen te introduceren in de fundamenten van zowel de chemie als de chemische technologie, en hen deze kennis toe te laten passen bij het ontwikkelen van verantwoorde oplossingen voor chemisch technologische problemen, rekening houdend met de technologische, maatschappelijke alsook economische aspecten. De major Chemical Engineering and Chemistry stelt studenten in staat om te communiceren met deskundigen uit beide disciplines en hun kennis van deze disciplines te gebruiken om problemen in hun vakgebied aan te pakken.

Studenten kunnen na het voltooien van de bachelor Chemical Engineering and Chemistry zich specialiseren in het daaropvolgende MSc. programma in een van de bovengenoemde gebieden: Chemical and Process Technology of Molecular Systems and Materials Chemistry, of zich aanmelden voor een aanverwante masteropleiding, in binnen- dan wel buitenland.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact