IChemE

IChemE

De TU/e bacheloropleiding Scheikundige Technologie is door de IChemE (Institution for Chemical Engineers) geaccrediteerd. Deze accreditatie geldt voor studenten die in hun bachelorprogramma de zogenaamde IChemE-track hebben opgenomen en voor het bachelorexamen geslaagd zijn.

De IChemE-track bestaat uit de volgende onderwijseenheden:

  • Alle basisvakken
  • Alle major vakken
  • Alle vakken binnen het coherente pakket 'Chemical and Process Technology'
  • De USE-leerlijn 'Decisions under Risk and Uncertainty'
  • Het keuzevak Inleiding Polymeerchmie en -Technologie, 6E2X0

Studenten uit de cohorten 2013 en later die in het individuele examenprogramma alle onderwijseenheden van de bovenstaande IChemE track hebben opgenomen en opteren voor de IChemE-track toevoeging op het Bachelor diploma, dienen uiterlijk één maand voorafgaand aan de vaststelling van hun slagen voor het afsluitend bachelorexamen een e-mail met dat verzoek te sturen naar: Examination.committee.CEC@tue.nl. De examencommissie controleert of de student aan de IChemE-track voorwaarden heeft voldaan.

Direct naar