Beëindiging studie

Wanneer je besluit je studie te beëindigen zijn er drie mogelijkheden: je bent afgestudeerd of je hebt je studie gestaakt of je hebt geen hoofdinschrijving meer bij TU/e (dit wordt in dit geval ook gezien als studiestaking)

Afgestudeerd

Als je afgestudeerd bent vervalt de schuldbekentenis en wordt het restant van je eventuele lening in één keer gevorderd. Hierna is je notebook afbetaald, het is echter niet mogelijk om je notebook terug te verkopen aan de TU/e.

Studiestaking

Wanneer je besluit tussentijds je studie te beëindigen zijn er twee mogelijkheden:

  • Je verkoopt je notebook terug aan de TU/e en je krijgt het aankoopbedrag naar rato terug. De notebook wordt gecontroleerd op eventuele schades, de kosten worden verminderd op het bedrag wat je van de TU/e terugkrijgt. Voor meer informatie zie LIS Services Student.
  • Je houdt je notebook maar je betaalt naar rato je schuldbekentenis af. Indien je je notebook behoudt kun je aanspraak blijven maken op de fabrieksgarantie (in de meeste gevallen 3 jaar)

Einde rechten ICT-voorzieningen

Indien je geen student meer bent heb je ook geen recht meer op ICT-voorzieningen. Deze moeten dus van je notebook verwijderd worden. Zorg er dus in beide gevallen voor dat je je notebook op tijd inlevert of je software tijdig verwijdert bij het LIS Services Student. D.w.z. binnen 5 dagen na uitschrijving.

Als je dit later doet dan heeft dit nadelige financiële gevolgen, dit kost € 50,- per maand dat je je notebook te laat inlevert/software laat verwijderen.