Uitzonderingen

Er zijn drie mogelijke redenen op grond waarvan geen bindend studieadvies wordt gegeven of op grond waarvan het bindend studieadvies wordt uitgesteld:

  • Erkende persoonlijke omstandigheden
  • Uitschrijving voor 1 maart
  • Inschrijving op of na 1 februari

Vragen?
Heb je vragen over het bsa of over de bsa-norm die specifiek voor jouw situatie geldt, neem dan contact op met je studieadviseur.