Opleidingscommissie

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. Er is één opleidingscommissie voor de hele faculteit Biomedical Engineering. 

Taken en bevoegdheden

De opleidingscommissie (OC) richt zich op de (naleving van de) OER (Opleidings- en Examen Reglement) en op beleidsmatige zaken m.b.t. het onderwijs, discussieert daarover, neemt daarover een standpunt in en brengt daarover een advies uit aan de opleidingsdirecteur.

Meer informatie over de OC is te vinden op de intranetpagina: Opleidingscommissie (Program Committee)