Ik wil een verzoek tot uitschrijven indienen per 1 juli of 1 augustus, kan dat?

Het is mogelijk om een uitschrijfverzoek in te dienen per 1 juli of 1 augustus, maar je krijgt dan geen collegegeld gerestitueerd. Als je op jouw verzoek wordt uitschreven, heeft dat wel gevolgen voor je studiefinanciering, studentenreisproduct en het gebruik van een TU/e notebook.

Zie voor meer informatie het antwoord op de vraag Waar moet ik rekening mee houden als ik mijn inschrijving wil beëindigen?.

Je inschrijving eindigt automatisch per 31 augustus als je geen herinschrijfverzoek indient voor het volgend collegejaar.