Wanneer en hoe kan ik een uitschrijfverzoek indienen?

Je kunt je uitschrijfverzoek indienen zodra je zeker bent dat je wil worden uitgeschreven voor de opleiding. Zorg ervoor dat je uitschrijfverzoek via Studielink uiterlijk op de laatste dag van de maand om 23.59 is ingediend om per de 1e van de volgende maand te kunnen worden uitgeschreven.

Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Je verzoek tot uitschrijving dien je in via Studielink. Ga naar de inschrijving die je wil beëindigen op het tabblad “Opleidingen” en selecteer de button “Uitschrijven”. Als reden voor je uitschrijving selecteer je “Uitschrijving (tussentijds of na behalen propedeuse)”. Vul ook de gewenste datum voor uitschrijving in. Let op! De datum is altijd de 1e van de betreffende maand én je kunt geen datum in het verleden kiezen.

Aanvullend word je gevraagd om de naam en het rekeningnummer op te geven van de persoon die eventueel teveel betaald collegegeld retour mag ontvangen.