Waar moet ik rekening mee houden als ik mijn inschrijving wil beëindigen?

Als je op jouw verzoek wordt uitgeschreven, heeft dat consequenties voor de volgende zaken:

  • Studentenreisproduct
  • Studiefinanciering
  • Notebookregeling
  • TU/e account vervalt
  • Afgegeven bewijs betaald collegegeld (BBC) niet meer geldig

Vanaf de 1e van de maand volgend op de einddatum van je inschrijving heb je geen recht meer op studiefinanciering of een studentenreisproduct. Deze moet je zelf bij DUO stopzetten binnen de termijn die DUO daarvoor hanteert om boetes te voorkomen. Meer informatie vind je op de site van DUO. De TU/e is verplicht begin en beëindiging van de inschrijving door te geven aan DUO.

Als je in het bezit bent van een TU/e notebook moet je binnen 5 werkdagen na de uitschrijfdatum met de notebook langs gaan bij IMS Services Student. Meer informatie vind je op deze pagina: Notebookregeling - Beëindiging studie.

Let op! 42 dagen na de uitschrijfdatum vervalt je TU/e account en heb je dus geen toegang meer tot je TU/e emailadres, Osiris student of je opgeslagen bestanden in je TU/e account. We raden je aan bijtijds een back-up te maken. 

Wanneer je op basis van een bewijs betaald collegegeld (BBC), dat is afgegeven door de TU/e voor de inschrijving waar je voor wenst te worden uitgeschreven, nóg een inschrijving hebt bij een andere hoger onderwijsinstelling dan is het BBC als betaalmiddel voor deze tweede inschrijving niet langer geldig voor het volledige collegejaar. Het BBC zal worden aangepast voor de maanden dat je een inschrijving had bij de TU/e en we zullen de andere hoger onderwijsinstelling hiervan op de hoogte stellen. Deze hoger onderwijsinstelling zal contact met je opnemen voor het voldoen van het resterende collegegeld bij hen.