Krijg ik de pre-mastervergoeding retour?

Als pre-master student kun je (met uitzondering van de hieronder genoemde situaties) geen aanspraak maken op restitutie. De pre-mastervergoeding is namelijk gebaseerd op het aantal ECTS dat je pre-master programma omvat en dus niet op het aantal maanden dat je stond ingeschreven. 

Enkel in de volgende situaties kan de pre-mastervergoeding gedeeltelijk worden gerestitueerd:

  • Wanneer je door persoonlijke omstandigheden met je pre-masterprogramma moet stoppen. Maak een afspraak bij de studentendecanen zodat zij op de hoogte zijn van de situatie én dien een verzoek tot uitschrijven in via Studielink waarbij je vermeldt dat het gaat om persoonlijke omstandigheden. We kunnen dan een deel van de betaalde vergoeding terugbetalen. Het terug te betalen bedrag komt overeen met een vergoeding van het aantal studiepunten van de nog niet gevolgde vakken.
  • Wanneer je in de maand dat je met je pre-masterprogramma bent gestart, ook weer stopt. Dit wil zeggen dat je voor de september instroom uiterlijk 30 september om 23.59 een verzoek tot uitschrijven indient via Studielink; en voor de februari instroom uiterlijk 28 februari om 23.59 een verzoek tot uitschrijven via Studielink indient. We betalen je dan de betaalde vergoeding min de waarde van 5 studiepunten terug.

Wanneer je voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en dus een deel van de pre-mastervergoeding retour krijgt, dan ontvang je de restitutie uiterlijk acht weken na bevestiging van uitschrijven (je ontvangt hierover een bericht van Studielink).  Het betreffende bedrag wordt overgemaakt naar het bankrekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij je verzoek tot uitschrijven via Studielink.