Uitschrijven

Je bent ingeschreven voor een studie bij de TU/e, maar je wil je uitschrijven. Er zijn 3 mogelijkheden:

Annuleren vóór start collegejaar

Het collegejaar is nog niet begonnen en je wil toch niet starten met de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. In dat geval annuleer je je inschrijving via Studielink. Dit kan enkel tot en met 31 augustus voorafgaand aan het betreffende collegejaar.

Uitschrijven bij afbreken studie

Het collegejaar is begonnen en je wil (tijdelijk) stoppen met je studie. In dat geval dien je een verzoek tot uitschrijving in via Studielink.

Uitschrijven bij afstuderen

Het collegejaar is begonnen en je wenst te worden uitgeschreven omdat je je bachelor- of masterdiploma hebt behaald. In dat geval dien je een verzoek tot uitschrijving in via Studielink.

Direct naar