Wanneer en hoe kan ik een uitschrijfverzoek indienen?

Je kunt je verzoek tot uitschrijving indienen in dezelfde maand waarin je jouw laatste onderwijseenheid (bijv. inleverdatum stageverslag, datum afstudeerpresentatie/verslag of tentamendatum) afrondt. Je hoeft dus voor het indienen van het uitschrijfverzoek niet te wachten tot het resultaat ook daadwerkelijk bekend is (gemaakt).

Zorg ervoor dat je uitschrijfverzoek via Studielink uiterlijk op de laatste dag van de maand om 23.59 is ingediend om per de 1e van de volgende maand te kunnen worden uitgeschreven.

Je verzoek tot uitschrijving dien je in via Studielink. Ga naar de inschrijving die je wil beëindigen op het tabblad “Opleidingen” en selecteer de button “Uitschrijven”. Als reden voor je uitschrijving selecteer je “Afstuderen". Vul ook de gewenste datum voor uitschrijving in. Let op! De datum is altijd de 1e van de betreffende maand én je kunt geen datum in het verleden kiezen.

Aanvullend word je gevraagd om de naam en het rekeningnummer op te geven van de persoon die eventueel teveel betaald collegegeld retour mag ontvangen.