Uitschrijven bij afstuderen

Je slaagt of gaat slagen voor de laatste onderwijseenheid (stageverslag, afstudeerpresentatie/verslag of tentamen) van jouw opleiding aan de TU/e. Dat betekent dat je je bachelor- of masteropleiding aan de TU/e (bijna) hebt afgerond.

Zorg ervoor dat je je tijdig aanmeldt voor een examenzitting zodat kan worden vastgesteld of je geslaagd bent en in aanmerking komt voor je diploma.

Als je gedurende het collegejaar slaagt en niet meer verder studeert aan de TU/e, moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink wanneer je je inschrijving gedurende het collegejaar wenst te beëindigen en om restitutie van het betaalde collegegeld te ontvangen.

Raadpleeg de veelgestelde vragen rondom uitschrijven bij afstuderen voor een antwoord op jouw vraag. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Direct naar