Krijg ik collegegeld retour?

Als bachelor- of masterstudent betaal je enkel collegegeld voor de maanden dat je daadwerkelijk stond ingeschreven. Op basis van de gekozen einddatum van de inschrijving wordt bekeken of je recht hebt op restitutie van het reeds betaalde collegegeld.

Wanneer je het collegegeld volledig hebt voldaan bij de start van het collegejaar dan heb je recht op terugbetaling van één twaalfde deel van het collegegeld voor elke maand die het studiejaar na beëindiging van de inschrijving nog duurt.

Bijvoorbeeld: je wil je uitschrijven per 1 december omdat je in november je laatste onderwijseenheid hebt. Dit betekent dat je uiterlijk 30 november om 23.59 via Studielink je uitschrijfverzoek indient. ESA beëindigt de inschrijving zodra de examendatum is geregistreerd in Osiris en hanteert daarvoor de einddatum 30 november. Dit wil zeggen dat je in de maanden december tot en met augustus (9 maanden) geen inschrijving hebt en dus 9/12 van het reeds betaalde collegegeld retour ontvangt.

Wanneer je het collegegeld in termijnen betaalt, wordt bekeken welk bedrag je in totaal verschuldigd bent op basis van de ingeschreven maanden en hoeveel je al betaald hebt. Wanneer blijkt dat je teveel hebt betaald, ontvang je dat deel van het collegegeld retour.

Wanneer je een verzoek tot uitschrijving indient met ingang van 1 juli of 1 augustus kun je geen aanspraak maken op restitutie van collegegeld.